Stapelen

stapelen

De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen 2005

stapelen3

stapelen4

Stapelen

Op zijn gracht vond je het schaatsen uit, zijn waterput
was je eerste geluidsinstallatie, je zwierde er naar de
maan op de breugeliaanse kermis, verdwaalde in zaagsel-
mozaïeken op processiepaden, kerfde je klein bestaan
in een der reuzen, toetste aaibaarheid in de pikdonkere
holtes van zijn rododendrons. Alles sprookje toen
je buiten je dromen durfde te wedden dat het bestond.

Je ontdekte de Heilige Maagd in haar grot vlakbij en
de geheimenis van het plaatselijk bloedwonder maar
liever geloofde je in de meisjes hun nisje en je eigen
vlees en bloed in een kano op de Dommel, je slangen
van armen meanderend om hun aanbeden lijfje. Soms
verstoorde de suisse je wankel evenwicht, verdreef je
met het eendagsliefje uit je proefondervindelijk paradijs.

Het ligt er nog, je jeugdig landjuweel, onaanzienlijk
Brabants leen sinds je de maat der dingen kent, samen-
raapsel van stijlen en bouwsels waaromheen je leefde,
kantelen voor de vorm om kasteel te heten. Je zou leren
hoe het kind erin opging, de jongen er zich vergat, naar
hun staat geschapen als het was en onveranderlijk bleef.
Je keert er wel eens terug om je weer Stapelen te weten.

Stapelen

On its canal you invented skating, its well
was your first stereo set, it saw you sway to the
moon at the Breughelian fair, you lost your way in the sawdust
mosaics on procession tracks, carving your dwarf existence
in one of the giants, testing cuddliness in the pitch-dark
cavities of its rhododendrons. All fairy tale when
ouside your dreams you bet it was real.


You found the Holy Virgin in her nearby cave and
the mystery of the local blood miracle but you
rather believed in the girls’ little niches and your own
flesh and blood in a canoe on the Dommel, your snake
arms meandering round their adored little bodies. Sometimes
the church bully upset your delicate balance, driving you
and your dayfly love out of your paradise of experiment.


It is still there, your youthful land jewel, humble
fief of Brabant now you know the measure of things, odd
assortment of styles and structures you lived around,
crenallations an excuse for would-be castles. You were to learn
how the child blended into it, the boy forgot him self there,
created to fit their state as it was and continued to be.
You go back there now an then to find yourself Stapelen again.


Vertaling: Rien van Nek

Aandenken

Je dochter is terug
op haar jonge strand.
Je wilt weer waken
maar de vaste hand
over haar vrij geraakte
rug stelt je gerust:
beschermingsfactor 34.

Memory

Your daughter is back
on her young beach,
you want to guard once more
but the firm hand
over her exposed
back reassures you:
protective factor 32.


Vertaling: John Irons

Vlucht

Nooit verder van ons vaderland vandaan,
haalt hij je af aan de zoom van het eiland.

Twee huiveraars in een warm vreemd
klimaat, rakelen we ons vaderzoon-
gevoel op. Jij: ‘dat heb je van mij.’
Hij: ‘dat had je gedacht, vader.’
Hoe langer van hem weg
hoe minder afstand tot jezelf.

Na een week bloedtransfuseren
terug naar de stolling van zijn kamer,
onbewoond eiland in je huis.

Flight

Never farther away than our native country
he fetches you from the rim of the island.


Two shiverers in a warm, unfamiliar
climate, we rake up our father-
son-feeling. You: ‘you’ve got that from me’,
he: ‘that’s what you think, father’.
The farther away from him,
the lesser the distance to yourself.


After a week of blood transfusions
back to the congealment of his room,
uninhabited island in your house.

Vertaling: John Irons

Vers

Welk geheim openbaart de vrouw
in deze vroege ochtend tegenover je?

Waarom zie je haar in dit licht na
duizend nachten als vóór die duizend
nachten? Verlangt één ondubbelzinnige
oogopslag duizendvoudig rusten?

Wat is waardevoller, zij die daar zit
of de vrouw bij wie je elke nacht
bent ingeslapen, jij die dit ziet
of jij die daar sliep, je kinderogen
of je oude zelf waaruit je kon verjongen?

Afresh

What secret does the woman opposite
you reveal this early morning?


Why do you see her in this light after
a thousand nights as before those thousand
nights? Does one unambiguous glance
demand a thousandfold lingering?


What is more valuable, the woman sitting there
or the one you have fallen asleep
next to every night, the man who sees this
or the one who slept there, his childlike eyes
or the old self from which he could rejuvenate?

Vertaling: John Irons

Victor Vroomkoning Tachtig, Zijn mooiste gedichten/ Intiem bestaan, over de poëzie van Victor Vroomkoning Gebroken WitVrije ValParenOmmezienDodemontStapelenHet formaat van waterlandBij verstekVerloren spraakIJsbeerbestaanLippendienstOud zeerEcho van een echoKlein MuseumDe laatste dingenDe einders tegemoetOorlogsgeweld in OoijpolderMijn overbuurvrouw is een meeuwLevensbericht Wam de MoorHet Nijmegengevoel Langs brede rivierenOranjesingel 42 Het BenedenstadsliedIk wou dat ik een vogel wasViering 80ste verjaardag op 6 oktober 2018Vluchtelingen in de stadVroom, frivool, VileinIlja Leonard PfeijfferOmtrent VincentGelderlandDe 100 mooiste wielergedichtenVan Hugo Claus tot Ramsey NasrAvenueDe eerste eeuw van BoonDe Nederlandse poëzie in pocketformaatBoem Paukeslag!Tijd is niks, Plaats bestaatOlifant in BoaDe bruiloft van KanaSchijndel belicht en gedichtPoëzie & beeldenStadsdichters bijeenLuister - Rijk - KijkenArnhem-NijmegenAgenda 2007TransfiguratieVers verpaktVerstild Nijmegen, Agenda 2006Waar ik naar verlang vandaagHet liefste wat ik heb25 jaar Nederlandstalige poëzie 1980-2005Agenda 20051944 - Brabants Centrum - 2004Alles voor de liefdeNooit te vangen met haar eigen penNavel van ’t landSpiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst10 Jaar NijmegenprentDe geur van ieder seizoenHet is vandaag de datumDe mooiste sonnetten van Nederland en VlaanderenHoe wordt je halfopen mond gedichtRoute 65Het mooiste gedichtBr.O.Nr.Geen dag zonder liefdeInversZie de stille minuut van de roosGroesbeekOmmetje DukenburgEen proces in de hersenenKeer dan het getij en schrijf!Circuit des SouvenirsSchrijversportrettenDodemontStapelenHet formaat van waterlandBij verstekIJsbeerbestaanTurning TidesEen zucht als vluchtig eerbetoon