In opdracht / Op verzoek

Ik schrijf wel eens in opdracht. Bijvoorbeeld voor een themanummer van een literair tijdschrift of voor een literaire bloemlezing, maar dat is hier niet aan de orde. Daarnaast schrijf ik teksten voor openingen (vooral van exposities) en bijeenkomsten (zoals tijdschrift- en boekpresentaties, prijsuitreikingen, jubilea, huwelijken, geboortes, uitvaarten, bijzondere verjaardagen, jubilea, literaire diners); ik word dan wel als dichter gevraagd maar men verlangt bij zulke gelegenheden niet zelden dat ik een (proza)woordje spreek; soms mag ik volstaan met het lezen van een aantal gedichten. Het is me een keer gebeurd (in 1998) dat ik tíjdens de inzegening van een huwelijk een aantal ironische, beetje laatdunkende verzen van collega-dichters en mijzelf op aandringen van de bruidegom ten beste gaf, wat door de bruid niet op prijs gesteld werd, bleek achteraf. Dat huwelijk heeft het niet lang gemaakt.

Ik fungeer nogal eens als voorzitter van een jury, dan moet ik ter afronding meestal wat zeggen. Niet zelden produceer ik een wat relativerende tekst ten einde verlie-zende deelnemers gerust te stellen en hun animo voor het dichten niet af te remmen. Anders was het toen ik schrijvers Carla Bogaards en Simon Vinkenoog de Johnny van Doornprijs mocht overhandigen (1995); voor hen had ik uiteraard alleen maar lovende woorden in petto.

In opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland gaf ik een half jaar een masterclass aan drie door mij uitgekozen talenten. Het spreekt vanzelf, dat ik voor een volle zaal in Arnhem bij de afronding van het project ( Keer nu het getij en schrijf!), waaraan nog vijf andere collega-‘docenten’ in andere disciplines deelnamen, een toespraakje hield.

Ik begrijp, dat een en ander niet direct tot het ‘schrijven in opdracht’ behoort, maar het is toch een andere vorm van schrijven dan wat ik gemakshalve maar creatief schrijven / dichten noem (een architect hier ter stede zou dit ‘visionair’ schrijverschap noemen).
Hoe vaak ik in opdracht schrijf, hangt helemaal van de gelegenheden af; wel heb ik de indruk, dat dit soort schrijven (dezelfde architect zou dit bestempelen als ‘lakei-gedrag’) de laatste jaren toeneemt, omdat er meer financiële middelen zijn (bijvoorbeeld de 1%regeling), of omdat het voor een bedrijf, een gemeente, chic staat, zij daar eer mee inleggen.

In 1983 debuteerde ik; ik trad daarna regelmatig op, maar in opdracht schreef ik niet meteen, ook al omdat ik zelf nog zoveel op moest schrijven, er geen ruimte was voor poëzie die niet uit mijzelf kwam. Naarmate ik als dichter naam ging maken, begon men mij voor opdrachten te vragen. Een mooie prijs draagt zeker bij tot naamsbekendheid; met mijn bundel STAPELEN won ik de Publieksprijs 2005 voor de beste bundel én in 2006 ontving ik de de Karel de Groteprijs van de gemeente Nijmegen voor mijn gehele oeuvre: ik heb het direct gemerkt.

Vroeger schreef ik zelf muziekteksten, nog voordat ik gedichten schreef. Toen mij enkele jaren geleden een componist vroeg een aantal teksten bij zijn muziek te schrijven, deed ik dat. Is dat schrijven in opdracht? In ieder geval toch iets anders dan ‘in het vrije’een gedicht vinden. Maar ik houd ze toch maar buiten de lijst.

Eisen worden soms gesteld, bijvoorbeeld : ‘1-A-viertje’ of ‘kort maar krachtig’ of ‘passend bij het thema’ maar meestal laat men je vrij. Ik heb slechts in één geval problemen gekend, te weten in Bergen (zie boven). De desbetreffende commissie wilde een tekst op de mooie, grote, beetje ronde gevel van de openbare bibliotheek aldaar(zie boven). Ik gaf de commissie de volgende tekst ter beoordeling:
1) Niets blijft, alles herhaalt zich, in letters, woorden zinnen (op linkerflank). Hoe het nooit ophoudt toen te worden sinds het eeuwige ‘in den beginne’(rechterflank)
Ik verantwoordde de tekst met uiteraard een verwijzing naar de eerste Bijbelse woorden.

De commissie vond deze tekst niet geschikt. Men bepleitte (ik citeer)’een meer toegankelijke, voor de inwoners herkenbare tekst’.
Vervolgens reikte ik 3 varianten aan:
2) Niets blijft, alles herhaalt zich (links) in letters, woorden, zinnen (rechts)
3) Niets blijft, alles herhaalt zich, in letters, woorden zinnen (links), sinds het eeuwige ‘in den beginne’ (rechts)
4) Niets blijft, alles herhaalt zich, in letters, woorden zinnen (links), steeds vogels die aan nesten beginnen (rechts)
En ook nu weer voorzag ik mijn teksten van commentaar o.a. met verwijzing naar onze eerste overgeleverde tekst.
Helaas vond men ook deze niet geschikt genoeg.

Uiteindelijk werd het deze tekst, een compromis:
alles herhaalt zich, niets blijft (links),
niets blijft, alles herhaalt zich (rechts).
De tekst wordt binnenkort aangebracht; ik heb verzocht daarbij aanwezig te zijn want schilders maken fouten. Het honorarium is overigens al aan mij overgemaakt.

Over geld gesproken: ach, een dichter is zelden enkel dichter; was er geen Fonds voor de Letteren, menig dichter zou ’t zwaar hebben; nogal wat dichters hebben neveninkomsten, of liever: veel dichters moeten het financieel juist daarvan hebben.Een opdracht is dus mooi meegenomen, als die je niet in artistieke nood brengt. Aan een mooie opdracht houd je meer over dan de royalties die je in ons taalgebied met een bundel , een gebloemleesd gedicht of een nieuw gedicht in een literair tijdschrift opstrijkt. Ook optredens zijn lucratiever, of dat nu door bemiddeling van SSS gebeurt of anderszins. Een bedrag onder couvert of een envelop met boekenbonnen is gebruikelijk, ook de onvermijdelijke fles wijn en een ruiker bloemen. Bij bepaalde opdrachten( het openen van een expositie bijvoorbeeld) is het niet ongebruikelijk, dat een kunstwerk in je bezit raakt of een ander blijk van erkentelijkheid in natura.
Hier zij vermeld, dat ik nooit van mijn pen heb hoeven leven, omdat ik inkomsten uit mijn docentschap had.

Het is niet onaangenaam, in opdracht te schrijven: verandering van spijs doet eten, vooral als zich spontaan geen gedicht aandient. Zie Nijhoffs ’Impasse’; een opdracht kan je over zo’n dood punt heen helpen, je weer een frisse kop geven. Het hoeft niet allemaal uit jezelf te komen. En het gebeurt mij regelmatig dat ik door een opdracht op andere gedachten en daaruit voortvloeiende gedichten gebracht wordt. Je aandacht wordt verlegd, je blikveld verbreed, je horizont verlengd, je kennis verdiept. Soms moet je kennis vergaren over een volstrekt onbekend onderwerp en dat brengt je weer op een ander spoor, een ander vers.
Ook de eisen die soms gesteld worden, de vorm of de inhoud die je dus opgelegd krijgt, kunnen je tot verrassende ‘oplossingen’ brengen, vergelijkbaar met een voorgenomen sonnet, dat door zijn vorm even dwingend kan zijn. Als je weinig ruimte voor een gedicht wordt toegemeten, is die te vergelijken met die van de haiku. Maar juist door die beperking kun je soms tot een zeer bevredigend resultaat komen.
Bij een opdracht voor het openen van een expositie stel je je uiteraard op de hoogte van het werk van de desbetreffende kunstenaar; dat levert meestal een boeiende confrontatie op, uit welke kruisbestuiving nogal eens meer dan één gedicht opbloeit.

Als ze in een bundel passen, neem ik de in opdracht geschreven verzen op. Waarom niet? Ze zijn evengoed door míj gemaakt. Een gedicht naar aanleiding van een foto, een doek, een gebeurtenis, verschilt niet veel van een vers dat ontsproten is aan een ongerichte weemoed. Het gaat tenslotte om de manier waarop het er staat, om de taal, niet om de aanleiding. Vakmanschap is meesterschap en andersom.

Zo schreef ik in 1984 ter gelegenheid van de Boekenweek in opdracht van boekhandel Dekker van de Vegt te Nijmegen een verháál (mijn enige), ‘Circuit des souvenirs’, dat werd opgenomen in ‘Helias Achterna’, een overzicht van de stand van zaken in toenmalig literair Nijmegen.

1984: In opdracht van Boekhandel Dekker van de Vegt schreef ik een toespraak bij het debuut van Ciska Muller die ik aldaar uitsprak aldaar, 6 december; mooie Sinterklaas voor haar.

1989: In opdracht van Stichting Beeldende Kunst Gelderland schreef ik het gedicht ‘Tijdrit’
voor de reeks ’Gelderland in proza, poëzie en prenten’. Het betreft Groesbeek en omgeving waar ik enige tijd woonde, vooral volop leefde. Het is opgenomen in STAPELEN onder de titel ‘Zevenheuvelenweg’.

1991: Tekst die ik schreef bij de overhandiging van de Literaire Prijs Brinkgreven aan ds. Okke Jager, in opdracht van St. Het Sint-Elisabethgasthuis te Deventer tgv. het 100-jarig bestaan en die ik uitsprak op 9 mei bij de publicatie van de bloemlezing ‘Wie geen doel heeft kan niet verdwalen’.

1992: Openingswoord bij de expositie van beeldend kunstenaar Ted Felen te Nijmegen op 10 oktober, doorspekt met (nieuwe)gedichten; de enige opdracht die ik had, was zijn werk met dat van mij te associëren. Er kwam een map uit met 4 gedichten en 4 zeefdrukken. Later zijn ze (verkleind) ingelijst aangeboden.

1993: Voorstelling in Europees Poëziecentrum te Leuven.

1993: In opdracht van Galerie De Verbeelding te Nijmegen schreef ik ‘Zee’, gesigneerd gedicht bij 3 etsen (droge naald met aquatint) van Robert Terwindt in een oplage van 25 exx. bij gelegenheid van de opening van een expositie van zijn werk; bij opening las ik dit gedicht (dat veel later ongewijzigd is afgedrukt in STAPELEN).

1993: Openingswoorden bij de expositie van Robert Terwindt in Valkenswaard op 10 oktober

1994: Openingswoord en gedicht bij de expositie van beeldend kunstenaar Robert Terwindt in de Catharinakapel te Harderwijk (niet gebundeld)

1994: Opdracht van Uitgeverij Tielen te Boxtel: 12 gedichten voor jaarkalender 1994, de zogenaamde Tielenkalender met 13 afbeeldingen van kunstenaar Leo Adriaans (alle gedichten werden opgenomen in bundels); genomineerd voor Beste Kalender van Nederland.

1994: Gedicht geschreven in opdracht van De Gelderlander ivm. D-Day :’Omaha Beach, American Cemetery 6 juni 1944’; op 6 juni afgedrukt, later opgenomen in IJSBEERBESTAAN (1999)

1995: Voordracht in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op 21 november.

1995: In opdracht van Literatuurfestival De Wintertuin schrijf ik tekst bij de uitreiking van de Johnny van Doornprijs aan Caral Bogaards en Simon Vinkenoog die ikzelf (als voorzitter van de jury) uitspreek op 12 februari in de schouwburg te Arnhem en O’42 in Nijmegen

1995: Voordracht in opdracht van het Hoofdbestuur te Boxtel met het oog op mogelijke bouw van theater aldaar onder de titel:’Tussen droom en daad’.

1995: In opdracht van HET NOORDBRABANTS GENOOT-SCHAP schreef ik een gedicht over mijn geboortedorp, Boxtel, in de reeks ‘Noord-Brabant in proza, poëzie en prent’. Het siert de kamer van de burgervader en de ruimte van de openbare bibliotheek aldaar. Het gedicht, kortweg ‘Boxtel’geheten, bleef tot nu toe ongebundeld.

1995: Ik las nieuwe gedichten voor tijdens de Boxtelse variant van het Nationaal Dictee dat ‘gehouden’ werd in de Raadszaal van Boxtel op 16 december in opdracht van het Hoofdbestuur.

1995: Op verzoek van de redactie van het literaire tijdschrift Parmentier herschreef ik een Psalm van David voor ‘Nieuwe Psalmen’, een speciaal nummer van het ts., jaargang 6, nummer 4, najaar 1995, uitgegeven door SUN, Nijmegen. Ik koos Psalm 144.

1996: Ik schreef een gedicht voor beeldend kunstenaar Robert Terwindt n.a.v. zijn expositie in Kunsthuis te Velp. (niet gebundeld).

1996: Toespraak in opdracht van ‘De Wolfsberg’ tgv. opening van expositie van beeldend kunstenaars Ted Felen en Oscar Goedhart in Groesbeek op 20 december.

1997: Opening expositie van kunstschilder Joep de Bekker, 31 maart in Galerie De Rog te Grave; ik schreef hiervoor aparte tekst en aantal gedichten.

1997: Ik schreef gedicht voor Peter Engel, huisgenoot van auteur Daan Cartens, in verband met viering van kroonjaar (niet gebundeld)

1997: In opdracht van Gemeenschap Beeldende Kunste-naars (GBK) Arnhem. schreven 14 schrijvers een brief n.a.v. het schilderij De Liefdesbrief van Vermeer en 14 kunstenaars ontwierpen postzegels voor de enveloppen waarin deze brieven steken; die vormen samen weer een prachtig boekwerkje: Br.O..Nr. ; ik schreef het gedicht ‘Delft, 14 september 1666, Liefste ‘ en las dit voor tijdens de opening van de expositie (later ongewijzigd opgenomen in IJSBEERBESTAAN ) in december.

1998: Voordracht in opdracht van Faxx, Podium voor hedendaags kunst te Tilburg, getiteld: ‘De vijand is in ons’ in het kader van lezingencyclus Het Grote Gevecht; 1 november

1998: In opdracht van St.-Lucas te Boxtel schreef ik een aantal haiku’s die het uitgangspunt moesten vormen voor eindexamenkandidaten bij het ontwerpen van de zgn.”Kopperprent”. De resultaten werden op 12 januari in Schijndel tijdens de zgn. Koppermaandagviering van District Midden-Brabant getoond en daarna in de Openbare Bibliotheek aldaar, vergezeld van mijn haiku’s.

[1998: Mijn gedicht ‘Vuilniszakken’ (uit ECHO VAN EEN ECHO 1990) wordt in bussen van NOVIO ( Nijmegen en omstreken) rondgereden (tot op heden), is ook in de Rotterdamse metro en op de desbetreffende perrons te bezien (tot op heden nog bij één toegang); gebundeld in de R.E.T.-bloemlezing ‘Gedicht aan de reiziger’. Vertaald was het al een jaar lang (1991) in Dublin, Culturele Hoofdstad van Europa, in treinen te zien. ]

1999: In opdracht van Literatuurfestival De Wintertuin schreef ik de Introductie van de dichtersmanifestatie Huis in Heden Stad, 14 november; op die middag gelezen; benevens 7 gesproken inleidingen bij evenveel dichters in Villa Oranjesingel 67.

1999: In opdracht uitgesproken toespraak bij de opening van de tentoontstelling van beeldend kunstenaars Leo van Voorst en Ellen Scheffer in kerkje van Persingen, 3 oktober.

1999: In opdracht van notaris H. Ras geschreven tekst tgv. jaarwisseling, bestemd voor Broederschap Notarissen van Eindhoven e.o. en anderen.

2000: t.g.v. Conferentie Rotary International te Nijmegen, getiteld ‘Rotary het Binnenste Buiten’ : 4 gedichten i.s.m. beeldend kunstenaars en Wam de Moor (alle vier gebundeld); ook gelezen tijdens conferentie.

2000: Gedicht aangebracht op de zijgevel van café De Salon, de voormalige Vleeshal op de markt te Bergen op Zoom, 28 september onthuld in opdracht van Comité Stenen Strofen (niet gebundeld); tekst:

Hier sloeg men vlees aan de haak
voor men er gehakt van maakte.
Nu vloeit men er samen
om op verhaal te komen.
HAL WERD HALTE
Het vlees is woord geworden.

2000: Gedicht geschreven voor de 60ste verjaardag van dichter Jos Steegstra; opgenomen in bloemlezing maar niet verder gebundeld.

2000: Openingswoorden bij de duo-expositie van Leo van Voorst en Ellen Scheffer op 3 oktober in het kerkje van Persingen

2000: In opdracht van Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland nam ik op initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland drie aankomende schrijvers onder mijn hoede van de herfst van 1999 tot en met het voorjaar van 2000. Verantwoording daarvan legde ik met vijf andere ‘professionele’ schrijvers af in “Keer dan het getij en schrijf!”, uitgave van de bovengenoemde stichting, die in 2000 het licht zag. Daarbij ging ik in op het werk van de drie door mij begeleide dichters Josien van Barlo, Nini Salet en Harry M.P. van de Vijfeijke.

2001: Openingswoord mét gedichten uitgesproken bij begin van expositie van Robert Terwindt in Galerie Dom’Arte, Rucphen/Roosendaal.

2003: bij gelegenheid van 12 ½-jarig jubileum van de Literaire Kring Goirle schreef ik het gedicht ‘Liefdes Uur’ (niet gebundeld), ondeugende variant op het gelijknamige vers van P.C. Boutens dat in de bloemlezing ‘Nooit te laat’ is opgenomen.

2003: Ik schreef een gedicht (‘Dodemont’) in opdracht voor Intermedi-Art naar aanleiding van 10 Jaar Nijmegenprent en las dit tijdens de opening van de tentoonstelling in de St.- Stevenskerk daarbij op orgel begeleid door Joost Langeveld. Later gepubliceerd in Poëziekrant 2004 en gebundeld in de bloemlezing NAVEL VAN ’T LAND, die in 2005 verscheen.

[2003: in het Jaarverslag van de Vereniging van Afvalverwerkers 2002 opgenomen: ‘Vuilniszakken’. ]

2003: In opdracht van familie toespraak uitgesproken bij onderscheiden met de Ridderorde van Geert van Pelt op 23 april ten stadhuize van Tilburg.

2003: Tekst tgv. huwelijk van oud-collega Frans en Mirjam de Bruin, 28 april

2003: Toespraak bij de opening van de postume expositie van beeldend kunstenaar en sjamaan Klaus van de Locht, 6 september in Galerie Stills te Nijmegen (+ 2 gedichten).

2004: In opdracht geschreven het gedicht ‘Nachtcafé’ tgv. afscheid van echtpaar Vos, galeriehouders en uitgevers (Oss) bij hun definitieve vertrek naar Frankrijk (gebundeld in STAPELEN)

2004: Voor de bibliofiele uitgave tgv. 50ste verjaardag van dichter Maarten van den Elzen schreef ik ‘Magisch realisme’, bij die gelegenheid in november gelezen (gebundeld in STAPELEN 2005)

2004: Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het Taborhuis (centrum voor begeleiding van mensen met kanker) te Groesbeek schreef ik het gedicht ‘Weerzien’, bij die gelegenheid gelezen (gewijzigd gebundeld in STAPELEN); opgelegd thema: (T)huis. Het oorspronkelijk vers, dat in een map met 5 zeefdrukken (titel van map: (T)huis) werd aangeboden, luidt als volgt:

WEERZIEN

Hij ziet hoe fraai het oord is, hoe intiem
het onderkomen, de wanden zijn van
zilver, van goud de lepels, de vrouw
die hem ontving voorspelt een moeiteloze
nacht, liefde bloeit uit duizend vazen.

Na het baden schuift hij tussen misschien
wel zijde. De hand die hem vertrouwd
begint te raken, lilt al klaar, beroert zijn
slapen. De vreemdeling komt tot zichzelf,
herkent het bed als dat van haar, van hem.

2004: t.g.v. de herdenking van de Bevrijdingsdag van Boxtel (24 oktober 1944) (her)schreef ik in opdracht van de redactie van Brabants Centrum enkele gedichten (gebundeld in STAPELEN).

2004: voor dezelfde redactie schreef ik een verhaal: ‘De Rebellenclub’(proza)voor het Jubileummagazine ter gele-genheid van het 60 jarig bestaan van haar blad (december)

2005: ik schreef in opdracht van zijn zoon het gedicht ‘Schoten’ voor advocaat Pieter Bocken ( weduwnaar van dichteres Magda Buckinx en wonend in Schoten bij Ant-werpen) wegens zijn 75ste verjaardag (niet gebundeld).

2005: In opdracht van universitair literair tijdschrift Op Ruwe Planken schreef ik een tekst over ‘Een stad’, gelezen in de Openbare Bibliotheek te Nijmegen op zondag 22 mei (niet gebundeld)

2005: Bij de presentatie van ‘Figuurlijk’ van dichter Bert Kooijman hield ik in Heesch (N-B) een voordracht ‘Missen is bewaren wat je mist’ (regels afkomstig uit het vers ‘Missen’ in BIJ VERSTEK 2002) die later (in het najaar) gewijzigd gepubliceerd werd in Poëziekrant.

2005: Voor de Stichting Gast te Nijmegen schreef ik ‘Bidprentje’ bij de expositie van Taco Hidde Bakker en Theodora Kotsi die de thematiek van asielzoekers in beeld brachten; het werd gebundeld in de bloemlezing ‘Een koud paradijs’ en door collega Cees van der Pluijm bij de opening gelezen. Zelf las ik het op de Grote Markt aldaar tijdens de Manifestatie Vluchtalarm Nijmegen!!

2005: In opdracht van fotograaf Antoine van der Maesen mocht ik voor zijn ‘Nederland, een gedicht. Impressies in beeld en taal’ (waarin 11 dichters 11 provincies in een ge-dicht gestalte gaven) een vers schrijven over een voor mij markante plaats in Brabant. Dat werd: Stapelen. Het zou ook de titel van de bundel worden die dit jaar verscheen. Het gedicht werd in het Engels vertaald door Rien van Nek.

2005: In opdracht van de redactie van het Felix- Timmermans Genootschap schreef ik een vers voor het Jaarboek 2005: ‘Appelaar’ (gebundeld in STAPELEN)

2005: Ter gelegenheid van ‘Nijmegen 2000 stad’ schreef ik in opdracht van galerie Stills te Nijmegen het gedicht ‘Goffertpark’ bij de opening van de expositie Verstild Nijmegen; het gedicht opent de Agenda 2006 van het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen; het gedicht is ook gebundeld in STAPELEN.

2005: In het boek ‘Prettig gezelschap. Schilderijen van Sven Hoekstra’ staat een korte impressie ( in proza) van mijn hand, getiteld: De Koe van Hoekstra. Het boek werd in september ten doop gehouden tijdens de expositie in galerie Stills, gewijd aan het werk van Hoekstra tgv. zijn 60ste verjaardag.

2005: Voor de eerste aflevering van Letterentafel Nijmegen werd mij verzocht een columnte schrijven, die ik bij die gelegenheid las in de Openbare Bibliotheek aldaar:’Rondom de letterentafel Nijmegen’, 30 november.

2005: Voor de uitreiking van de prijzen van de schrijfwedstrijd ’De Rivier en ik’, georganiseerd door het Centrum voor Water en Samenleving schreef ik een tekst met gedichten die ik tijdens die gebeurtenis uitsprak, 15 november te Nijmegen,

2005: Ik schreef een gedicht bij de 50ste verjaardag van collega-dichter en uitgever Albert Hagenaars, 8 april in Bergen op Zoom (niet gebundeld)

2006: Ik schreef een tekst in opdracht van de gemeentelijke kunstcommissie voor de gevel van de Openbare Bibliotheek in de gemeente Bergen (Noord-Limburg). Die is op glazen gevelwand aangebracht op 8 augustus 2006 (zie verslag over de genese van deze tekst hierboven)

2006: Gedicht in opdracht van vrienden geschreven t.g.v. de 75ste verjaardag van beeldend kunstenaar Ted Felen; het wordt is 7 mei aan hem overhandigd.

2006: Gedicht in opdracht van de organisatie geschreven naar aanleiding van de opening van de expositie van architect Wim Kol in het Architectuur Centrum van Nijmegen op 12 mei.

2006: Op 1 en 2 september werd in Dukenburg, het Nijmeegse stadsdeel waarin ik woon, het Circus Colourful City gehouden; in opdracht schreef ik hiervoor het Dukenburglied dat door groot koor en orkest vanaf flatgebouw ten gehore werd gebracht.

2006: Ter gelegenheid van de opening van de fiets- en wandelroute Nijmegen- Noord, begin oktober, hield ik een toespraakje en schreef ik een gedicht: ‘Ressen’

2006: Ik schreef in opdracht van de gemeente Nijmegen het gedicht Langenhuijsen & van Wezel dat de genodig-den werd aangereikt na afloop van de uitreiking van de Karel de Groteprijs op 30 oktober 2006; het fotomateriaal is van Andrea Stultiens die de Alquinusprijs kreeg.

2006: In opdracht van het christelijk tijdschrift Liter schreef ik Mariagedichten onder de titel: Kleine Mariacyclus; ze staan in het nummer van jrg. 9, nr. 44, december 2006.

2006: Ik schreef binnen één etmaal een gedicht voor een zgn. eenzame uitvaart op 22 december 2006, getiteld: ‘Dag mevrouw, dag u,’ ; de ter aardebestelling vond plaats op Jonkerbos te Nijmegen.

2007: Ter gelegenheid van de 10e Burgemeester Dales Lezing schreef ik op verzoek van de zo genaamde Stichting het gedicht ‘Reislust’ dat aan de genodigden werd meegegeven op 26 januari

2007: Tekst + ‘De laatste deur’ uitgesproken bij crematie van Wim Scheepens, op 15 februari te Beuningen

2007: Tekst uitgesproken op bijeenkomst van het Stedelijk Netwerk Nijmegen op 15 februari

2007: Tekst uitgesproken bij de presentatie van de nieuwe bundel van Harry M.P. van de Vijfeijke op 22 februari te Nijmegen

2007: Toespraak bij opening van de poëzieroute te Ravenstein, mei

2007: Tekst aangebracht in Cabine (De Nieuwe Tijd) van architect Wim Kol tijdens de Dag van de Architectuur op 23 juni; tekst: ‘Niets blijft, alles herhaalt zich’

2007: Toespraak tijdens afscheidsceremonie Ton Kersten, Hotel Erica, Berg en Dal, 12 september

2007: Toespraak bij huwelijk van dochter en man, Pont 13, Amsterdam 14 september

2007: In opdracht van het Stedelijk Netwerk Nijmegen schreef ik het gedicht ‘Spanning’ t.g.v. het bezoek van het Stedelijk Netwerk Arnhem; uitgereikt op 27 september in De Lindenberg

2007: In opdracht van het Filosofisch Café Nijmegen schreef ik een tekst ‘Van oude mensen de dingen die nog moeten’, die ik in Trianon las op 2 oktober

2007: Ik trad op tijdens L’aventura, Picknick, Safari Beekse Bergen, Hilvarenbeek, 14 oktober in het kader van ‘Darwin versus God’.

2007: op verzoek schreef ik voor de 93ste verjaardag van Edward Schillebeeckx het gedicht ‘Transfiguratie’, hem aangeboden op 12 november

2007: Bij de opening van het nieuwe ROC-gebouw werd een gedicht van mij, ‘Tansparantie’, onthuld, aangebracht op het kunstwerk van G. di Montegnacco, 30 november

2007: Voor het programma Vlaamse Tongen schreef ik de tekst : ‘De Boxtelse Mop’ die ik voorlas in het Vlaamse Cultureel Kwartier op 16 december

2008: Toespraak t.g.v. presentatie van bundel van de Straatdichter, Titus Brandsmakapel, 1 februari

2008: opname van optreden in de bibliotheek van Winterswijk op 31 januari Gedichtendag

2008: Ik nam deel aan telefonisch Gesprek met bekende Nijmegenaren op Radio Nijmegen, 15 maart, 16.45-17.05 uur

2008: Twee gedichten ( ‘Perpetua Mobilia’ en ‘Hemelvaart’) geschreven in opdracht bij twee foto’s van Inez Leenders en José Veugen, gepresenteerd op 30 maart 2008 in CBK te Nijmegen

2008: Deelname aan debat over lelijkste plek van Nijmegen waarbij ik tekst: Lelijkheid in het Nijmeegse straatbeeld uitsprak

2008: Gedicht ‘Bethlehem’in opdracht geschreven voor Hospice Bethlehem t.g.v. Eerste Lustrumviering op 16 mei, gekalligrafeerd door Evert van Dijk en onthuld op 16 mei

2008: Onthulling van gedicht ‘Hallo’ op gevel van De Lindenberg te Nijmegen t.g.v. de introductie van de nieuwe huisstijl op 16 mei

2008: Op 25 mei 2008 vond in het Park Vordenstein te Schoten (B) de officiële opening plaats van de Wandelroute langs 12 gedichten van de Vlaamse dichteres Magda Buckinx. Samen met Schotens burgemeester, de heer Harrie Hendrickx, leidde ik op verzoek van de familie deze route in en begeleidde het gezelschap ‘op dichterlijke wijze’, zoals het in de desbetreffende uitnodiging staat, langs de gedichten.

2008: In opdracht van de organisatie schreef ik het gedicht ‘Tuinfeest’ t.g.v. de 10e editie van de Nijmeegse Open Stadstuinen dat ik op 1 juni las; het is opgenomen in de desbetreffende gids.

2008: In opdracht van Piet-Hein Peeters schreef ik t.g.v. zijn afscheid van Lux te Nijmegen het gedicht LUX, dat op 3 juli werd aangeboden.

2008: In opdracht van uitgeverij Wel schreef ik een Inleiding - onder de titel 'Een lege plek' - geschreven bij 'Bert Kooijman, Wat afwezig blijft, Gedichten 1957-2007'. Dit boek werd op 23 november 2008 te Oss gepresenteerd.

2008: Toespraak in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Molenhoek bij de begrafenis van Hub Heffels op 26 mei

2008: In opdracht geschreven: ‘Bottendaal’, gedicht op stoel, vormgegeven door Jac. Splinter, onthuld op 14 september te Nijmegen tijdens Vondelfestival

2008: Openingswoord bij foto-expositie uit het Dobbelmann-archief van Andrea Stultiens in Biotex-gebouw, Nijmegen 26 september

2008: Voordracht van ‘Van oude mensen de dingen die nog moeten’ bij de opening van Medisch Centrum & Apotheek St. Anna te Nijmegen op 11 oktober

2009: In opdracht geschreven voor Anton Korteweg bij zijn afscheid als directeur van het Letterkundig Museum op 18 januari: ‘Zalig nietsdoen’. Ook opgenomen in ‘De Gids’jrg. 173, nr. 1, 2010

2009: ‘Bij wijze van voorgerecht’ schreef ik het gedicht met die titel voorin ‘Omnivoor’ van Wim Zurné, Kunstenaarskookboek, gepresenteerd op 15 februari

2009: Openingswoorden bij de presentatie van ‘Dieper dan de vingers’ van Jasper Mikkers en Harry Vlamings in Studio van Dusseldorp te Tilburg op 3 april

2009: Ter gelegenheid van de uitreiking van het lintje aan Jan van de Bovenkamp op 29 april schreef ik ‘Zalmbonbons’, een overweging in proza

2009: Voor Beeldschrift 2009, het project van FAK LUMEN te Goirle, schreef ik het gedicht ‘ Ecce Nobel’ bij een foto van Jan Beerendonk, 8 mei

2009: Ik schreef het gedicht ‘Geheime deur’ bij een foto van Marvel Verbrugge bij gelegenheid van de desbetreffende foto-expositie ‘Zij houden zich met wat er van hun lichaam over is gesloten’, geopend op 20 mei in De Koepel teLunteren

2009: Ik sprak het openingswoord t.g.v. de première van ‘Van vis tot veldslag’, portret van Robert Terwindt door Els Dinnissen op 28 juni in het Centrum voor Beeldende Kunst, Nijmegen

2009: Idem t.g.v. de opening van galerie voor dak- en thuislozen in de voormalige Studentenkerk te Nijmegen op 3 juli

2009: Openingswoord bij de expositie van Josien van Barlo, Rolf Wolters en Frida Boland op 6 september in Villa Ruimzicht te Doetinchem

2009: In opdracht schreef ik het gedicht ‘Ode aan de humulus lupulus’ t.g.v. het 700-jarig bestaan van Schijndel, opgenomen in ‘Het landschap van Schijndel belicht en gedicht’, 12 september in het Cultureel Centrum aldaar

2009: Openingswoord bij de presentatie van ‘De gelukkige roofvogel’ van Noud Bles op 26 september bij Dekker Van de Vegt te Nijmegen

2009: Ik schreef 7 gedichten voor het project ‘De Bruiloft van Kana’ dat ik samen met beeldend kunstenaar Monique Broekman op touw zette in opdracht van ‘Stichting Zinnenbeelden’, vanaf 9 januari te zien in de protestantse kerk te Boxtel

2009: Op verzoek van Antoine van der Maessen en Remco Ekkers schreef ik het gedicht ‘’42’’voor ‘Groen juweel Westerwolde’, fotoboek. Ook schreef ik apart bijgeleverd het Sinterklaasvers ‘Juweel’. Het boek kwam einde van het jaar uit in Sellingen

2009: Ik hield een toespraak tijdens het Allerheiligen/Allerzielen Concert op de Begraafplaats Jonkerbos op 1 november

2009: Voor ‘Poëzie & Beelden’ schreef ik in opdracht het gedicht ‘Wij’ bij het beeld ‘Two Hold’ van Martha Waijop, Zutphen 22 december

2010: In opdracht geschreven het gedicht ‘Tussen de regels’ bij het afscheid van Willem Huberts als voorzitter van het SLAN op 19 januari in Kasteel Heijendaal te Nijmegen

2010: Ik schreef op verzoek voor het project ‘Zinnen beelden – vier momenten’ zeven gedichten, getiteld ‘De Bruiloft van Kana’, i.s.m. beeldend kunstenaar Monique Broekman , jan/febr in protestantse kerk te Boxtel

2010: Ik hield drie voordrachten en las gedichten tijdens drie maandagen gewijd aan de wielerklassiekers in het Vlaams Cultureel Kwartier in Nijmegen op 5,12 en 19 april

2010: Ik schreef in opdracht van de gemeente Nijmegen het gedicht waarmee zij die in het Nijmeegs verzet zaten worden herdacht. De desbetreffende plaquette aan het St.-Stevens -kerkhof is op 4 mei door burgemeester Thom de Graaf onthuld.

2010: Op verzoek van Jane Leusink en Remco Ekkers schreef ik het gedicht ‘Zoektocht' voor de bloemlezing ‘De wierde van Wierum’, Uitgeverij De kleine Uil, Groningen 2010

2010: Ik hield op verzoek van Hein van Kemenade een inleiding bij de presentatie van de dichtbundel ‘Sleet’ van Rob van Uden in boekhandel Van Kemenade & Hollaers in Breda op 22 oktober

2010: Ik schreef op verzoek van de organisatie twee teksten voor de kunstmanifestatie Olifant in Boa te Ede, 30 okt. t/m 28 november, te weten ‘De Brief van De Kleine Prins’ en ‘10 Vragen van De Kleine Prins’ bij de installatie van beeldend kunstenaar Marcel Verbrugge in Huis Kernhem, getiteld: ‘Een wereld van vragen’. Beide teksten zijn opgenomen in de desbetreffende catalogus. Op 7 november gaf ik in Huis Kernhem een toelichting bij deze installatie

2010: Op 25 november las ik na een korte inleiding in Selexyz DekkervandeVegt te Nijmegen op verzoek van Cees van der Pluijm een aantal gedichten bij gelegenheid van het verschijnen van zijn bundel Voorlopige bestemming, uitgegeven bij de Contrabas.

2010: Op verzoek van auteur Leo Ewals las ik het manuscript van ‘Wim Zurné, Werk’ en voorzag dat van aantekeningen. Het boek verscheen bij uitgeverij De Weideblik te Varik. 

2011: In opdracht van Stichting Poëthement & Eindhovense Bibliotheek schreef ik ‘Portretten’, een inleiding bij de bloemlezing De dichter ontdekt -portret van een poëet die op 16 maart 2011 in Eindhoven het licht zag. De bundel reist met de portrettengalerij van 15 Brabantse dichters mee door Brabant.

2011: Ter gelegenheid van de Dag van de Management Assistent op 21 april 2011 (zeg maar de Secretaressedag) schreef ik op verzoek van het ROC Nijmegen een gedicht, ‘Memo’, dat ik op die dag las in het overvolle Technovium te Nijmegen.

2011: Op 26 en 27 april maakte ik in Brugge deel uit van de jury voor de toekenning van de Vierjaarlijkse Provinciale Prijs Letterkunde van de Provincie West- Vlaanderen, afdeling poëzie. De prijs werd toegekend aan Delphine Lecompte voor haar bundel ‘De dieren in ons’ en aan Erik Spinoy voor ‘Dode Kamer’, niet-gepubliceerd werk. 

2011: Op verzoek van het Centrum voor Internationale Samenwerking (COS) Gelderland stelde ik mij de vraag, hoe ik de toekomst zag. Die vraag werd ook gesteld aan dertig andere in Gelderland wonende dichters en aan meer dan honderd scholieren van drie middelbare scholen in Gelderland. De antwoorden mondden uit in ‘een poëtische en getekende toekomstvisie’ zoals de ondertitel luidt van de bundel Hoe zie jij de toekomst? Hierin staan ‘Bidprentje’ en ‘Het is een dag’. Het eerste gedicht werd met de foto van Theodora Kotsi overgenomen uit Een koud paradijs, het laatste gedicht is nieuw. De bundel werd op 30 mei 2011 ten doop gehouden in een volgepakt Filmtheater Lux te Nijmegen.

2011: Op 6 november 1962 kwamen zeven mensen om bij een brand in de Parallelweg-Noord te Boxtel. De heer Broer van Houtum verzocht mij een korte tekst te schrijven bij zijn monumentje ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Op 12 juli 2011 bracht ik de desbetreffende plaquette aan.

2011: Bij ‘Bol-Vorm’van Herman Makkink in het Sprengenpark te Apeldoorn schreef ik het gedicht ‘De ronde van Apeldoorn’. Het staat afgedrukt in Water en Vuur VII, Gedichten bij beelden dat gepresenteerd werd in het kader van de uitreiking van de Wilhelmina-ring in Paleis Het Loo op 29 augustus 2011. Ik ontving de opdracht van Mevrouw Karla de Boer, samenstelster van het boek. De uitgever is Phidias.

2011: Vereniging Natuurmonumenten Zuidwest-Veluwe verzocht mij en een aantal andere dichters een gedicht te schrijven bij een plek op de Zuidwestelijke Veluwe. Ik schreef ‘De Amerikanen van Wolfheze’ bij een erf gelegen vlakbij de Boschhoeve op de Dorwerthse Heide, grondgebied Wolfheze. Het staat tussen de nadere gedichten in Tijd is niks. Plaats bestaat, Fietsen langs gedichten op de Zuidwestelijke Veluwe. De poëzieroute werd op 9 oktober 2011 geopend in Oud Reemst waar ook de bundel gepresenteerd werd.

2011: Op 23 oktober 2011 hield ik aan de rand van de Kampina een korte inleiding bij de onthulling van mijn gedicht voor hen die tijdens WOII in Boxtel en omgeving in het verzet actief waren. Het gedicht is op verzoek van de heer Broer van Houtum, ontwerper van het monument, en de gemeente Boxtel geschreven; het is ook opgenomen in de poëzieroute – Boxtel.

2011. Op 19 december werd door Burgemeester Thom de Graaf de naam van dominicaan Professor Edward Schillebeeckx verbonden aan de rotonde Groenewoudseweg- Heijendaalseweg in Nijmegen, dat vanaf dat moment Professor Schillebeeckxplein heet. Bij die gelegenheid hield ik een korte inleiding m.b.t. de totstandkoming van Transfiguratie, het gedicht dat ik in 2007 voor Schillebeeckx schreef.

2011: Op verzoek van Doro Krol, de Nachtburgemeester van Nijmegen, schreef ik het gedicht De Liefde, O, De Liefde! dat ik op 20 december las tijdens het bezoek dat zij en ik brachten aan vijf Nijmeegse verpleeghuizen.

2012: Tijdens Gedichtendag op 26 januari opgetreden in het Vlaams Cultureel Kwartier te Nijmegen op verzoek van de organisatie

2012: Op verzoek van Jan van Gemert trad ik op 4 maart op in de Jacobus Hof te Lennisheuvel t.g.v. de 60ste verjaardag van Petri Kolen voor wie ik een aantal van haar favoriete verzen las.

2012: Op verzoek van de Nachtburgemeester van Nijmegen, Doro Krol, luidde ik op 21 maart van 18.00 tot 20.00 uur de lente in op de varende Pannenkoekenboot (ligplaats: Waalkade te Nijmegen).

2012: Op 13 april opende ik in Molenhoek(L) de expositie De muze verleidt de muze van Kunstgroep Kolonie Plasmolen. In mijn voordacht ging ik in op het thema van de expositie: de poëzie als uitgangspunt voor de beeldende kunst.

2012: Op verzoek van Vroon en Henk Hummelen schreef ik het gedicht Annonce. Hij werd 65, woonde 25 jaar op landgoed Spaensweerd (Brummen), bovendien hadden zij het voornemen te verhuizen naar de Ooijpolder nabij Nijmegen. Tijdens het desbetreffende (afscheids)feest op 21 april werd het gedicht in cassettevorm aan de gasten geschonken.

2012: Als jurylid van de PoëziePrijs Plasmolen 2012 reikte ik op 5 mei in de Plasmolense Hof de zogenaamde Plasmolense Vesperije uit aan Jacoba Voet. Haar gedicht en dat van de andere deelnemende dichters werd opgenomen in de bloemlezing Hoe zacht ik smelt sinds jij verscheen (frase uit het prijswinnende gedicht van Rik Dereeper) die na de opening ten doop gehouden werd. Daarmee was de opening van de poëzieroute rondom de Mookerplas een feit.

2012: Op verzoek van de ex-burgemeester van Boxtel, Jan van Homelen, en Broer van Houtum, uitvoerder, schreef ik de tekst voor de plaquette ter nagedachtenis van Christian en Lisette Heijmans-Schooners en hun kinderen Remco en Sanne die omkwamen bij de brand in café De Kom te Boxtel op 3 december 2005. De plaquette, vormgegeven door Ruud Sleumer, werd op 6 september 2012 onthuld door Karlijn, de dochter die de brand overleefde.

2012: Op verzoek van de uitgever schreef ik een voorwoord voor de dichtbundel Een ons gedicht alstublieft van Marjolein Pieks, Poëziekoerier. Ik las dit stukje, Vliegende Pieks, bij de presentatie ervan tijdens een manifestatie van Stichting Gast in het Openluchttheater in het Goffertpark te Nijmegen op 9 september 2012.

2012: Op verzoek van Daan van Abel schreef ik een gedicht bij zijn proefschrift,The role of transcription factor stox1a in transcriptional networks associated with neurodegeneration. Dit gedicht, Wachten op de nacht, werd afgedrukt op de achterzijde van het proefschrift dat Daan van Abel op 19 september in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam verdedigde.

2012. Op verzoek van de familie trad ik op 22 september op in En Garde! te Boxtel bij de viering van de 60ste ver-jaardag van Wim Ketelaars, voorzitter van Boxtel Vooruit.

2012: Op verzoek van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet las ik op 25 september enkele relevante gedichten tijdens de Tibetmanifestatie Flame of Truth bij Musis Sacrum in Arnhem.

2012: Op verzoek van de desbetreffende commissie was ik op 4 oktober als mysteryguest aanwezig bij het afscheid van Anky Marijnissen van het ROC Nijmegen en las ik Op tweederde van de tocht, het gedicht dat ik voor haar geschreven had.

2012: Op verzoek van de samenstellers schreef ik een vers voor de herdenkingsuitgave ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Louis Paul Boon. De uitgave, De eerste eeuw van Boon, werd ten doop gehouden in Aalst op 20 oktober.

2012: Op 6 december las ik op verzoek van het bestuur van het Stedelijk Netwerk Nijmegen het gedicht 6 december tijdens een van zijn bijeenkomsten in hotel/ restaurant Beau te Nijmegen. Een kleine voordracht ging daaraan vooraf.

2012: Op 12 december hield ik in het Vlaams Cultureel Kwartier een interview met de Vlaamse schrijver Andy Fierens inzake Menuet van Louis Paul Boon.

2012: Op 14 december vond in De Lindenberg te Nijmegen de finale plaats van Aan het woord!, schrijfwedstrijd voor Gelders talent. Ik zat in de jury.

2012: Bij het afscheid van zijn locatie (de zolderverdieping van het Vlaams Arsenaal) werd op 20 december door het Vlaams Cultureel Kwartier teruggeblikt op de ruim vijf jaren dat het daar verbleef. Ik had een korte voordracht en las gedeeltes uit De Boxtelse mop, dat ik eertijds schreef voor het VCK- programma Vlaamse Tongen.

2012: Op de Pannenkoekenboot aan de Nijmeegse Waalkade was ik op 21 december aanwezig op uitnodiging van de Nachtburgemeester van Nijmegen, Doro Krol. Ik las daar onder andere De Liefde, o, De Liefde dat ik het jaar ervóór voor Doro Krol gelezen had.

2012: Op verzoek van het Bestuur van de Vrienden van Hospice Bethlehem te Nijmegen was ik op 23 december aanwezig bij de plechtige overdracht van het hospice van de Dominicanen naar Kalorama. Na een korte voordracht las ik het gedicht Bethlehem.

2013: Op verzoek van Het Kruispunt, centrum voor dak- en thuislozen, te Nijmegen, zette ik me in voor Kunstzinnig, laagdrempelige, creatieve middag voor dak- en thuislozen, hulpverleners en beleidsmakers, project dat gehouden werd op 25 januari in het Kolpinghuis te Nijmegen.

2013: Op verzoek van de organisatie van DichtSlamRapBoxtel schreef ik ten behoeve van de jubileumbloemlezing (wegens 10 jaar bestaan) het gedicht Orpheus, bovendien een impressie van door mij bezochte afleveringen van 10 jaren DichtSlamRap, De kracht van het niet-alledaagse woord. De bloemlezing werd op Gedichtendag 31 januari ten doop gehouden in Le Temps Perdu op de markt in Boxtel.

2013: Op uitnodiging van Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen trad ik met gitarist en liedjesschrijver Karel Bosman op tijdens het Nijmeegs Poëziefeest in Bibliotheek Mariënburg te Nijmegen op 31 januari.

2013: Als jurylid van de PoëziePrijs Plasmolen 2013 reikte ik op 4 mei in de Plasmolense Hof de zogenaamde Plasmolense Vesperije uit aan Liesbeth Ulijn. Haar gedicht en dat van de andere deelnemende dichters werd opgenomen in de bloemlezing Vluchten naar de grens van alle plannen (frase uit het prijswinnende gedicht van Hans Rothuizen) die na de opening ten doop gehouden werd. Daarmee was de opening van de poëzieroute rondom de Mookerplas een feit.

2013: Op 2 juni nam ik deel aan een gesprek over Jasper Mikkers (65) tijdens het Jasperfest in Paradox, Tilburg.

2013: Op 4 augustus, de laatste dag van de reis Engeland, Wales en Schotland, las ik in de bus het pasklare gedicht Bijenvolk ten overstaan van de medereizigers.

2013: Op verzoek van Lily en Fried Frederix, Leuthsestraat 6 in Wercheren (Persingen), schreef ik het gedicht Ansichtkaart van Wercheren dat in hun Tuin ‘De Villa’ op 4 september onthuld werd, waarop ik het las.

2013: Op 5 oktober vond op verzoek van de Arbeiderspers de presentatie plaats van PAREN in de Valkhofzaal van Huis van de Kunsten De Lindenberg, Nijmegen van 14.00 uur tot 18.00 uur.

2013: Op verzoek van de directie van Dekkerswald schreef ik bij gelegenheid van het 100 jaar bestaan het gedicht Hoog Lied. Tijdens de viering in de Kapel onder de Bogen op 18 oktober las ik dit gedicht en gaf daar een toelichting bij. Het gedicht werd opgenomen in het Magazine ‘100 Jaar Dekkerswald. De vitale erfenis van een sanatorium’.

2013: Op 10 november tijdens de Vrouw Debuut Prijs nam ik in de Oude Rechtbank te Eindhoven deel aan het debat over de vrouwelijke stem in poëzie en proza en over zelfredzaamheid van de literatuur.

2013: Ik sprak in Boekhandel Polare te Nijmegen op 30 november – op verzoek van de auteur - enkele gedichten bij het verschijnen van Billen, een ode aan het vrouwelijk achterwerk en Schalks, zes erotische verhalen van Hans Jacobs.

2013: Op verzoek sprak ik op 4 december bij het afscheid van Rob Pool in de Protestantse Kerk van Ressen.

2013: Ter gelegenheid van haar afscheid op 27 december van het Atelier van de Overlevingskunst en van het Kruispunt het Atelier schreef ik voor Ellen Hoogveld het gedicht Zie ons aan, met tekening van Ria van den Hoek.

2014: Op Gedichtendag 30 januari werd in Bibliotheek Mariënburg een filmpje vertoond waarin ik Lynn van Ewijk voorstel als jong talent.

2014: Op verzoek van Bibliotheek Midden- Brabant schreef ik Neem mij, het eerste gedicht van een nieuwe poëzieroute door Tilburg. Het werd ook als boekenlegger uitgevoerd en uitgedeeld tijdens de Nationale Gedichtenweek.

2014: Ik schreef voor Ward Boeijen het gedicht Zie ons aan, dat hij opnam in zijn afstudeerwerkstuk De Droomschool voor het behalen van de titel: ‘Master Architecture, Building and Planning’ aan de Technische Universiteit Eindhoven, 11 maart 2014.

2014: Als jurylid van de PoëziePrijs Plasmolen 2014 las ik op 9 mei in de Plasmolen het juryrapport voor behorend bij de Poëzieprijs Plasmolen die gewonnen werd door Martin Carrette. Op 10 mei reikte ik de Plasmolense Vesperije uit aan Paul Marius Borggreve. Hun gedichten en dat van de andere deelnemende dichters werden opgenomen in de bloemlezing Windvlagen als fatale wiekslagen van een verliefde god (frase uit het prijswinnende gedicht van Martin Carrette) die na de opening ten doop gehouden werd. Daarmee was de opening van de poëzieroute rondom de Mookerplas een feit.

2014: Op verzoek van Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, voegde ik zeven gedichten bijeen voor de uitgave Titus mysticus ter gelegenheid van de Titus Brandsma Lezing op 16 mei in de Stevenskerk te Nijmegen. Deze uitgave bevat naast vijf oude gedichten, die ik soms licht wijzigde, twee nieuwe. Ik las er vier voor tijdens de bijeenkomst op 16 mei.

2014: Op verzoek van de Kunstcommissie Millingen aan de Rijn schreef ik twee gedichten voor de poëzieroute Rivieren langs de verzen, een route in de uiterwaarden van Millingen aan de Rijn en Kekerdom. De opening vond plaats op 24 mei in Millingen. Een van de gedichten staat aan de dijk vlakbij de Telpost Millingen, het andere zal opgenomen in een bloemlezing.

2014 - In opdracht van filosoof Chris Bremmers schreef ik een gedicht voor de familie Bremmers dat ik op 18 december 2014 overhandigde in het Poëziecentrum Nederland te Nijmegen.

2014 - Op maandag 22 december 2014 organiseerde voormalig Nachtburgemeester Doro Krol het Kaarsenfeest voor de Kerst: ‘Laat het licht in het donker schijnen’. Ik las een aantal gedichten.

2014 - In opdracht van de toenmalige Tilburgse stadsdichter Jasper Mikkers geschreven Nieuwjaarsgroet voor de Tilburgse bevolking: Gezond Nieuwjaar. Verschenen op etiket van fles rode wijn en op ansichtkaart in december 2014.

2014: Op verzoek van Chris Bremmers, docent filosofie aan de RadboudUniversiteit te Nijmegen schreef ik voor zijn familie het gedicht Het huis, dat ik op 18 december 2014 overhandigde.

2015 - Op uitnodiging van Mevrouw Nel Baljet las ik tijdens de Voorleesdagen voor op Basisschool De Burcht te Amsterdam op 14 januari 2015.

2015 - Op uitnodiging schreef ik een laudatio, ‘Walter Haesaert, bij zijn 80ste verjaardag’, bij gelegenheid van de presentatie van Droevig Feest, zijn verzameld werk, in Theater Maupertuis te Tielt (België) op 31 januari 2015.

2015 - Op verzoek van de redactie en juryvoorzitter Dichter des Vaderlands Anne Vegter nam ik zitting in de jury voor de toekenning van nominaties voor de grote finale in Amsterdam van Vers Talkshow, project van ‘School der poëzie’, bestemd voor leerlingen van basisscholen uit de wijde omgeving van Nijmegen. In: Theater Lux, Nijmegen, 3 maart 2015.

2015 - Ik nam deel aan een avondbijeenkomst waarop het (Nijmeegse) stadsdichterschap centraal stond in een aflevering van Reppen & Roeren, Villa Oud-Heyendael te Nijmegen op 7 april 2015.

2015 - Op verzoek van samenstellers Pien en Jan Willem Storm van Leeuwen schreef ik een vers  (Enigma)  voor ‘Zoektocht naar de poëzie van het onvergankelijke OMTRENT VINCENT. Jeugd en beginnend kunstenaarschap’. Uitgave van Stichting TrajarT/Ceedata, Chaam 2015. In groot (gebonden) en klein formaat uitgegeven. Ook verscheen in een Engelstalige editie: ‘Concerning Vincent’ in een vertaling van John Irons; zie onder Vertalingen.  De presentatie vond plaats in Boekhandel Van Kemenade en Hollaers in Breda op 11 april 2015.

2015 - Ik stond de jury bij bij de toekenning van de PoëziePrijsPlasmolen 2015 die gewonnen werd door Jan Smulders uit Oost- Maarland voor zijn gedicht Helianthus (Eclips): ‘Het licht ging heen het hart verdorde’. De uitreiking vond plaats op het gemeentehuis van Mook op 2 mei 2015.

2015 - Ik sprak een woordje bij de onthulling van ‘Allemanswicht’ van Wam de Moor, een door mij verkorte versie van zijn oorspronkelijk gedicht, in het HEMA-restaurant te Nijmegen op 15 mei 2015.

2015 – Op uitnodiging organiseerde ik een recital in De Ridderzaal van Kasteel Stapelen te Boxtel op 25 mei 2015 m.m.v. Albert Megens,Tymen Trolsky en mijzelf onder begeleiding van componist/ pianist Nico Huijbregts. Ik las daar een aantal aan Boxtel gerelateerde gedichten waaronder ‘Stapelen’ dat later opnieuw onthuld werd in het aangrenzende park.

2015 - Ik las bij het heengaan van Broer van Houtum, mijn steun en toeverlaat rondom het Verzetsmonument  te Boxtel, De Walnoot, Reginahof 1, 9 september 2015.

2015 - Voor het Dommeltheater, vaarstoet over de Dommel in Boxtel op 27 september 2015, schreef ik op uitnodiging het gedicht Gebruiksaanwijzing dat ik tijdens de Dommelvaart in de hoedanigheid van de Dommel zelf ten gehore gebracht. Zie ook onder Interviews / video/ audio.

2015 - Bij het afscheid van zijn huisartsenbestaan op 17 oktober 2015 schreef ik voor Jos van Abel het gedicht Onderhoud.

2015 - Tijdens de herdenking van de bevrijding van Boxtel las ik op 18 oktober 2015 in de Kampina bij het Verzetsmonument drie gedichten waaronder ‘Ik was geen held’.

2015 - Ik schreef in opdracht van de redactie het voorwoord ‘Ommetje Dukenburg, Terra Incognita’, inleidende tekst bij: Dukenburg Dichterbij, fotoboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het stadsdeel Dukenburg in 2016. Het boek verscheen in november 2015.

2015 - Ik las op 21 december 2015 tijdens het Kaarsenfeest in de Stevenskerk te Nijmegen een aantal gedichten van collega-dichters en mijn eigen gedicht: Bidprentje.

2016 - Tijdens de Nacht van de Mystiek: ‘Mystiek in het midden van het leven’, op 6 februari 2016 gehouden in Lux Theater te Nijmegen, las ik een aantal relevante gedichten. De desbetreffende boekuitgave van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, bevat deze gedichten, aangevuld met enkele andere.

2016 - In het kader van de Vluchtelingenproblematiek las ik voor het Stedelijk Netwerk Nijmegen behalve werk van anderen ook mijn gedicht ‘Bidprentje’ in restaurant Beau te Nijmegen op 25 februari 2016 - Op verzoek van Pien Storm van Leeuwen schreef ik het gedicht ‘Van de Eros en de Uil’ voor Vroom, frivool, Vilein. Poëtische vensters op Jheronimus Bosch een uitgave van Stichting TrajarT in samenwerking met uitgeverij Ceedata, Chaam 2016. De presentatie vond plaats op 28 februari 2016 in het Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch. Ik las daar het door mij geschreven gedicht.

2016- Ik gidste op 7 maart 2016 leden van het Gilde Nijmegen langs zogenaamde Literaire Bakens in de openbare ruimte van de Nijmeegse binnenstad.

2016 - Op verzoek van de redactie schreef ik voor het Water–nummer van Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift het essay: ‘Hoor je de zee?’ jaargang 34, nummer 1, lente 2016.

2016 - Op 11 april 2016 presenteerde ik namens het Vlaams Kwartier het door mij samengestelde programma over Georges Rodenbach in de serie Literatuur op Muziek. Centraal stond de roman Brugge De Dode. Het speelde zich af in Bibliotheek de Mariënburg te Nijmegen.

2016 - Op 4 mei las ik in Boxtel bij het Indiëmonument en op de Begraafplaats van de H.Hart van Jezuskerk in het kader van ‘Geef vrijheid door- Vrijheid omarmd’.

2016: Ik was uitgenodigd op de feestelijke bijeenkomst van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde wegens haar 250-jarig bestaan te Leiden op 20 mei 2016. Beschermheer Koning Willem Alexander was er ook.

2016 - Op 22 september 2016, de Dag van de Vrede, las ik in de kapel van het Valkhoff te Nijmegen op verzoek van de Nijmeegse stadsdichter Frouke Arns enkele relevante gedichten van collega-dichters en Ik was geen held van mijzelf.

2016 - Op 2 oktober 2016 tijdens de reünie van oud-collega’s van de Gelderse Leergangen las ik in restaurant Rijnzicht te Doornenburg het gedicht Overzet dat daar ‘speelt’. Daarna ontspon zich een emaildebat.

2016 - In Extra Pool te Nijmegen las ik op uitnodiging van ONBEDERF’LIJK VERS tijdens het jaarlijkse Literair Festival op 25 oktober 2016.

2016 - De door mij samengestelde en ingeleide bundel van Wam de Moor, Ik raak je aan, werd door mij en anderen ten doop gehouden op 30 oktober bij Dekker van de Vegt Boekverkopers te Nijmegen.

2016 - Ik las bij de presentatie van ‘Mag ik je omarmen?’ mijn gedicht Vuilniszakken en nog enkele andere relevante verzen in Boekhandel Roelants te Nijmegen op 19 november 2016.

2016 - Ik was voorzitter van de selectiecommissie voor de benoeming van de eerste Heumense Gemeentedichter op 14 november

2016 - Bij gelegenheid van een voordracht over W.O.I door Dr. Toine Lamers voor het SNN las ik enkele gedichten van de zogenaamde warpoets in restaurant Beau te Nijmegen op 1 december 2016.

2016: Ik was uitgenodigd op de feestelijke bijeenkomst van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde wegens haar 250-jarig bestaan te Leiden op 20 mei 2016. Beschermheer Koning Willem Alexander was er ook.

 2017: Op verzoek van nachtburgemeester/ gastvrouw Doro Krol mocht ik 24 gasten uitnodigen voor een Poëziediner in De Villa, Oranjesingel 42 te Nijmegen. Op 30 april stond daar mijn werk centraal en werd ik geïnterviewd door schrijfster Heidi Koren.

2017: Op uitnodiging van Probusclub Atlas te Overasselt nam ik op 1 mei deel aan de lunch voordat ik kon spreken over mijn werk met gebruikmaking van mijn website die op de beamer verscheen.

2017: Op 4 mei nam ik op uitnodiging deel aan de Dodenherdenking in Boxtel.

2017: Ik schreef een gedicht ( Bach en de zee) op verzoek van uitgeverij In de Knipscheer t.b.v. een hommage aan Rogi Wieg: In de kring van menselijke warmte, op 1 juni ten doop gehouden in het Ro Theater te Rotterdam.

2017: Op uitnodiging trad ik op 2 juli op tijdens Dichters in de tuin 2, Galerie De Nieuwe Gang te Beuningen. Ik stond twee gedichten af (Brandhaard en Lijn 14) voor de desbetreffende bloemlezing.

2017: Op verzoek van het Seniorencollege van het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen gaf ik op 5 september een voordracht over de Literaire Bakens in Nijmegen.

2017: Op verzoek van de redactie van het literaire tijdschrift Gierik/NVT schreef ik een cyclus van 5 gedichten, Op klaarlichte nacht, gepubliceerd in het herfstnummer 136, jaargang 35.

2017: Op verzoek las ik in De Villa te Nijmegen op 16 september voor reünisten uit eigen werk, vooral stadsgedichten, afgewisseld door liederen, gezongen door Karel Bosman.

2017: Ik onthulde op 1 oktober in Trianon te Nijmegen het gedicht Er Na van Pé Hawinkels nadat ik het toegelicht als lid van de Werkgroep Literaire Bakens Nijmegen.

2017: Ik sprak op verzoek van de familie Bocken bij de presentatie van Heb mij lief, de verzamelde gedichten van Magda Buckinx, te Schoten (B) op 21 oktober.

2017: Ik werd bij Boekhandel Dekker van de Vegt te Nijmegen op 28 oktober geïnterviewd bij de presentatie van De handtekening van Robert Terwindt waarin mijn tekst De vrouwen van Terwindt was opgenomen op verzoek van Kunstmagazijn BV te Nijmegen.`

2017: Ik zond op verzoek van de redactie het gedicht Metamorfosen in t.b.v. dichters van poëziepuntgl, bloemlezing als sluitstuk van het tijdschrift waarin veel Gelderse dichters schreven.
Het verscheen als nummer 4, jaargang 15 te Oosterbeek.

2017: Op verzoek van de directie van De Hobbendonken te Boxtel geef ik op 6 november aan Groep 8 twee lesuren poëzie in verband met de opening van de hernieuwde poëzieroute aldaar op 16 november (zie hieronder)

2017: Na Joke van Koll sprak ik enige woorden in de Bibliotheek in Boxtel bij de heropening van de poëzieroute door Boxtel, Esch en Liempde op 16 november. Mijn gedicht Het koren werd onthuld door wethouder Lestrade, mijzelf en leerlingen van de Sint- Petrusschool, waarna een wandeling plaatsvond langs Vakwerk en Boxtel. Ook de leerlingen van de Hobbendonken werden erbij betrokken. Noud van Koll legde alles vast op een cd.

2017: Op verzoek van zijn kinderen Daniëlle en Jeroen had ik de regie  tijdens de uitvaart van Piet Koninkx op 18 november in de Boszaal van Crematorium Jonkerbos te Nijmegen. Ik leidde de dienst en sprak over Piet, oud-medestudent, vriend en buurman.

2017: Ik nam op 21 december op verzoek deel aan het overleg met de directie van de Brede Scholen te Boxtel in verband met de aanstaande filmsessie in de Petrusschool waar ik 2 uur poëzieles zou geven aan de 8ste groepers.

2017: Op verzoek van nachtburgemeester/ gastvrouw Doro Krol mocht ik 24 gasten uitnodigen voor een Poëziediner in De Villa, Oranjesingel 42 te Nijmegen. Op 30 april stond daar mijn werk centraal en werd ik geïnterviewd door schrijfster Heidi Koren.

2017: Op uitnodiging van Probusclub Atlas te Overasselt nam ik op 1 mei deel aan de lunch voordat ik kon spreken over mijn werk met gebruikmaking van mijn website die op de beamer verscheen.

2017: Op 4 mei nam ik op uitnodiging deel aan de Dodenherdenking in Boxtel.

2017: Ik schreef een gedicht ( Bach en de zee) op verzoek van uitgeverij In de Knipscheer t.b.v. een hommage aan Rogi Wieg: In de kring van menselijke warmte, op 1 juni ten doop gehouden in het Ro Theater te Rotterdam.

2017: Op uitnodiging trad ik op 2 juli op tijdens Dichters in de tuin 2, Galerie De Nieuwe Gang te Beuningen. Ik stond twee gedichten af (Brandhaard en Lijn 14) voor de desbetreffende bloemlezing.

2017: Op verzoek van het Seniorencollege van het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen gaf ik op 5 september een voordracht over de Literaire Bakens in Nijmegen.

2017: Op verzoek van de redactie van het literaire tijdschrift Gierik/NVT schreef ik een cyclus van 5 gedichten, Op klaarlichte nacht, gepubliceerd in het herfstnummer 136, jaargang 35.

2017: Op verzoek las ik in De Villa te Nijmegen op 16 september voor reünisten uit eigen werk, vooral stadsgedichten, afgewisseld door liederen, gezongen door Karel Bosman.

2017: Ik onthulde op 1 oktober in Trianon te Nijmegen het gedicht Er Na van Pé Hawinkels nadat ik het toegelicht als lid van de Werkgroep Literaire Bakens Nijmegen.

2017: Ik sprak op verzoek van de familie Bocken bij de presentatie van Heb mij lief, de verzamelde gedichten van Magda Buckinx, te Schoten (B) op 21 oktober.

2017: Ik werd bij Boekhandel Dekker van de Vegt te Nijmegen op 28 oktober geïnterviewd bij de presentatie van De handtekening van Robert Terwindt waarin mijn tekst De vrouwen van Terwindt was opgenomen op verzoek van Kunstmagazijn BV te Nijmegen.`

2017: Ik zond op verzoek van de redactie het gedicht Metamorfosen in t.b.v. dichters van poëziepuntgl, bloemlezing als sluitstuk van het tijdschrift waarin veel Gelderse dichters schreven.

Het verscheen als nummer 4, jaargang 15 te Oosterbeek.

2017: Op verzoek van de directie van De Hobbendonken te Boxtel geef ik op 6 november aan Groep 8 twee lesuren poëzie in verband met de opening van de hernieuwde poëzieroute aldaar op 16 november (zie hieronder)

2017: Na Joke van Koll sprak ik enige woorden in de Bibliotheek in Boxtel bij de heropening van de poëzieroute door Boxtel, Esch en Liempde op 16 november. Mijn gedicht Het koren werd onthuld door wethouder Lestrade, mijzelf en leerlingen van de Sint- Petrusschool, waarna een wandeling plaatsvond langs Vakwerk en Boxtel. Ook de leerlingen van de Hobbendonken werden erbij betrokken. Noud van Koll legde alles vast op een cd.

2017: Op verzoek van zijn kinderen Daniëlle en Jeroen had ik de regie  tijdens de uitvaart van Piet Koninkx op 18 november in de Boszaal van Crematorium Jonkerbos te Nijmegen. Ik leidde de dienst en sprak over Piet, oud-medestudent, vriend en buurman.

2017: Ik nam op 21 december op verzoek deel aan het overleg met de directie van de Brede Scholen te Boxtel in verband met de aanstaande filmsessie in de Petrusschool waar ik 2 uur poëzieles zou geven aan de 8ste groepers.

2018: In opdracht van de Brede Scholen in Boxtel (zie hierboven) en Omroep Dommeland gaf ik op 29 januari les in poëzie aan groep 8 van de Petrusschool i.v.m. opnames door Guus Bekooij voor de desbetreffende documentaire bestemd voor alle scholen in Boxtel.

2018: Op verzoek van fotograaf Piet van Oers leidt deze mij op 7 april rond in het MUBO, museum te Boxtel waarbij hij foto’s maakt van mijn voormalig huisaltaartje dat daar te zien is.

2018: Ik volg op 29 april in het Huis van de geschiedenis (de Mariënburgkapel) te Nijmegen een lezing van Rob Wolff over kinderen van vluchtelingen in WO1, waarbij mijn moeder, Mathilde Lippens ter sprake komt.

2018: Op uitnodiging ben ik te gast bij de opening van De Bastei op 19 mei aan de Waalkade te Nijmegen. Ik heb daar een ontmoeting met Dries van Agt.

2018: Op verzoek van Joke van Koll, aandrijfster van de poëzieroute te Boxtel, ben ik op 30 mei bij het afscheid van de heren van Adelfi, verantwoordelijk voor de vormgeving van de bakens.

2018: Ik was in Tilburg op 2 juni genodigde bij de 70ste verjaardag van collega-dichter Jasper Mikkers waar ik o.a. sprak met Anton Dautzenberg.

2018: Ik was uitgenodigd op het feest tgv. het 15 jaar bestaan van Hospice Bethlehem te Nijmegen.

2018: Door Omroep Brabant werd op 2 juni uitgezonden Dichter tegen de tijd: documentaire over Jasper Mikkers/ Tymen Trolsky tgv. zijn 70ste verjaardag. Hierin is driemaal een gesprekje met mij opgenomen waarvoor Jasper mij had uitgenodigd.

2018: Literair tijdschrift Liter verzoekt mij mee te werken aan de rubriek Klinker & Medeklinker nav. mijn gedicht ‘Zoon’ uit de bundel ‘Gebroken wit’. Ik ben de klinker, Teunis Bunt is de medeklinker.
De bijdrage verschijnt in nummer 90, jaargang 21 in juni.

2018: Op verzoek van neerlandicus/dichter Jan Hardeveld schrijf ik een gedicht ( 5 juni 1944) voor de Jubileumbundel van Dichters in de tuin 2018. De presentatie vindt plaats op 17 juni in Galerie De Nieuwe Gang in Beuningen.

2018: In Galerie de Natris te Nijmegen vindt op 17 juni de finisage plaats van de tentoonstelling van werk van Wim Kol, waarop Je zult, het gedicht dat ik in 2006 voor hem schreef, op een scherm verschijnt.

2018: Op 9 september houd ik op verzoek van Ingrid Luycks een voordracht bij de opening van de expositie van voornamelijk erotische prenten van Ad Willemen in Galerie Luycks te Tilburg, getiteld:
De vrouwen van Ad Willemen.  

2018: Op 19 september spreek ik het afscheidswoord bij de afscheidsdienst van mijn tweelingzus, Jeanne Verweij - Van de Laar die op 12 september was overleden. Ik schreef de teskt bij het bidprentje.

2018: Op 6 oktober 2018 werd ik 80; ik was uitgenodigd door Wim van Til, directeur van het PcN te Nijmegen om daar het 35 jarige dichterschap te vieren. Veel dichters spraken mij toe, ook de burgemeester kwam mij feliciteren. Ik ontving een Liber Amicorum met inlegvellen, bovendien een ingelijst Vloedlijn + prent van Gerrit Westerveld. In 6 vitrines werd mijn oeuvre gedurende een maand tentoongesteld.

2018: Op verzoek van Stichting KUS nam ik deel aan het Project Kunst van Samenleven. In onder andere de Ontmoetingskerk (in Meijhorst) en Museumpark Oriëntalis te Nijmegen werden van oktober tot december gedichten van mij geëxposeerd. Sommige ervan werden door mij gelezen en toegelicht zoals Vuilniszakken.

2018: Op verzoek van zijn broer Geer las ik het manuscript van Leo Mesman: As en Diamant. Op 11 november sprak ik over mijn bevindingen bij de presentatie van de bundel, vormgegeven door Walter Kerkhofs, in café Weemoed te Tilburg.

2018: Ik was uitgenodigd een woordje te zeggen bij de presentatie van het Jaarboek 2018 van Numaga,  Vluchtelingen in de stad, uitgegeven door Vantilt, ten doop gehouden in De Lindenberg te Nijmegen op 17 november. Ik las ook enkele relevante gedichten.

2018: Ik ben als lid van de Werkgroep Literaire Bakens Nijmegen op 30 november aanwezig bij de herplaatsing van het baken van Frans Kusters naar het Grotiusgebouw op de Radboud Universiteit te Nijmegen.

2018: Ik ben door Boxtelaar Ton Bastings uitgenodigd voor zijn promotie tot doctor in de letteren op donderdag 3 december aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn proefschrift luidt: ‘Meesters van papier’.

2018: In opdracht van Gerard Monté sprak ik op 6 december ten huize van Joke van Koll de zes gedichten in die in Boxtel zijn opgenomen in de poëzieroute. Ze zouden later op 2 april 2020 verschijnen op You Tube: https://vimeo.com. Ook op de site van Kunstloc Brabant onder ‘Brabant vertelt’.

2018: Op verzoek van Amnesty International lees ik  op 8 december in de bibliotheek te Nijmegen een aantal gedichten t.b.v. eventuele vrijlating van schrijvers.

2018: Op verzoek van professor Dolly Verhoeven stem ik toe in een interview bij mij thuis op 20 december; op 13 februari 2019 zend ik haar een aanvulling toe.

2018: In opdracht van de Brede Scholen in Boxtel (zie hierboven) en Omroep Dommeland gaf ik op 29 januari les in poëzie aan groep 8 van de Petrusschool i.v.m. opnames door Guus Bekooij voor de desbetreffende documentaire bestemd voor alle scholen in Boxtel.

2018: Op verzoek van fotograaf Piet van Oers leidt deze mij op 7 april rond in het MUBO, museum te Boxtel waarbij hij foto’s maakt van mijn voormalig huisaltaartje dat daar te zien is.

2018: Ik volg op 29 april in het Huis van de geschiedenis (de Mariënburgkapel) te Nijmegen een lezing van Rob Wolff over kinderen van vluchtelingen in WO1, waarbij mijn moeder, Mathilde Lippens ter sprake komt.

2018: Op uitnodiging ben ik te gast bij de opening van De Bastei op 19 mei aan de Waalkade te Nijmegen. Ik heb daar een ontmoeting met Dries van Agt.

2018: Op verzoek van Joke van Koll, aandrijfster van de poëzieroute te Boxtel, ben ik op 30 mei bij het afscheid van de heren van Adelfi, verantwoordelijk voor de vormgeving van de bakens.

2018: Ik was in Tilburg op 2 juni genodigde bij de 70ste verjaardag van collega-dichter Jasper Mikkers waar ik o.a. sprak met Anton Dautzenberg.

2018: Ik was uitgenodigd op het feest tgv. het 15 jaar bestaan van Hospice Bethlehem te Nijmegen.

2018: Door Omroep Brabant werd op 2 juni uitgezonden Dichter tegen de tijd: documentaire over Jasper Mikkers/ Tymen Trolsky tgv. zijn 70ste verjaardag. Hierin is driemaal een gesprekje met mij opgenomen waarvoor Jasper mij had uitgenodigd.

2018: Literair tijdschrift Liter verzoekt mij mee te werken aan de rubriek Klinker & Medeklinker nav. mijn gedicht ‘Zoon’ uit de bundel ‘Gebroken wit’. Ik ben de klinker, Teunis Bunt is de medeklinker.

De bijdrage verschijnt in nummer 90, jaargang 21 in juni.

2018: Op verzoek van neerlandicus/dichter Jan Hardeveld schrijf ik een gedicht ( 5 juni 1944) voor de Jubileumbundel van Dichters in de tuin 2018. De presentatie vindt plaats op 17 juni in Galerie De Nieuwe Gang in Beuningen.

2018: In Galerie de Natris te Nijmegen vindt op 17 juni de finisage plaats van de tentoonstelling van werk van Wim Kol, waarop Je zult, het gedicht dat ik in 2006 voor hem schreef, op een scherm verschijnt.

2018: Op 9 september houd ik op verzoek van Ingrid Luycks een voordracht bij de opening van de expositie van voornamelijk erotische prenten van Ad Willemen in Galerie Luycks te Tilburg, getiteld:

De vrouwen van Ad Willemen.  

2018: Op 19 september spreek ik het afscheidswoord bij de afscheidsdienst van mijn tweelingzus, Jeanne Verweij - Van de Laar die op 12 september was overleden. Ik schreef de teskt bij het bidprentje.

2018: Op 6 oktober 2018 werd ik 80; ik was uitgenodigd door Wim van Til, directeur van het PcN te Nijmegen om daar het 35 jarige dichterschap te vieren. Veel dichters spraken mij toe, ook de burgemeester kwam mij feliciteren. Ik ontving een Liber Amicorum met inlegvellen, bovendien een ingelijst Vloedlijn + prent van Gerrit Westerveld. In 6 vitrines werd mijn oeuvre gedurende een maand tentoongesteld.

2018: Op verzoek van Stichting KUS nam ik deel aan het Project Kunst van Samenleven. In onder andere de Ontmoetingskerk (in Meijhorst) en Museumpark Oriëntalis te Nijmegen werden van oktober tot december gedichten van mij geëxposeerd. Sommige ervan werden door mij gelezen en toegelicht zoals Vuilniszakken.

2018: Op verzoek van zijn broer Geer las ik het manuscript van Leo Mesman: As en Diamant. Op 11 november sprak ik over mijn bevindingen bij de presentatie van de bundel, vormgegeven door Walter Kerkhofs, in café Weemoed te Tilburg.

2018: Ik was uitgenodigd een woordje te zeggen bij de presentatie van het Jaarboek 2018 van Numaga,  Vluchtelingen in de stad, uitgegeven door Vantilt, ten doop gehouden in De Lindenberg te Nijmegen op 17 november. Ik las ook enkele relevante gedichten.

2018: Ik ben als lid van de Werkgroep Literaire Bakens Nijmegen op 30 november aanwezig bij de herplaatsing van het baken van Frans Kusters naar het Grotiusgebouw op de Radboud Universiteit te Nijmegen.

2018: Ik ben door Boxtelaar Ton Bastings uitgenodigd voor zijn promotie tot doctor in de letteren op donderdag 3 december aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn proefschrift luidt: ‘Meesters van papier’.

2018: In opdracht van Gerard Monté sprak ik op 6 december ten huize van Joke van Koll de zes gedichten in die in Boxtel zijn opgenomen in de poëzieroute. Ze zouden later op 2 april 2020 verschijnen op You Tube: https://vimeo.com. Ook op de site van Kunstloc Brabant onder ‘Brabant vertelt’.

2018: Op verzoek van Amnesty International lees ik  op 8 december in de bibliotheek te Nijmegen een aantal gedichten t.b.v. eventuele vrijlating van schrijvers.

2018: Op verzoek van professor Dolly Verhoeven stem ik toe in een interview bij mij thuis op 20 december; op 13 februari 2019 zend ik haar een aanvulling toe.

2019: Op verzoek van het Poëziecentrum Nederland neem ik op 10 januari deel aan een herinneringsbijeenkomst ter nagedachtenis aan collega-dichter Cees van der Pluijm. Ik lees onder andere uit een brief van Jeroen Brouwers.

2019: Op verzoek neem ik deel aan de Poëziemarathon Poëzie aan de Brink, de 2e editie van het P

2019: Op verzoek van het Poëziecentrum Nederland neem ik op 10 januari deel aan een herinneringsbijeenkomst ter nagedachtenis aan collega-dichter Cees van der Pluijm. Ik lees onder andere uit een brief van Jeroen Brouwers.

2019: Op verzoek neem ik deel aan de Poëziemarathon Poëzie aan de Brink, de 2e editie van het Poëziefestival Laren op 2 februari. Ik word geïnterviewd en lees mijn 2 gedichten uit doosje tussentijd, de naam van de verzameling korte gedichten die de bloemlezing vormen: Hoe dan en Kom dan maar.

2019: Ik was op uitnodiging getuige van de inauguratie van de nieuwe stadsdichter, Wout Waanders, op 5 februari in de Bibliotheek te Nijmegen.

2019: Op verzoek geef ik een toelichting bij de onthulling (ook herplaatsing) van mijn gedicht Hallo in De Lindenberg te Nijmegen op 8 februari. Later zal het zijn definitieve plaats krijgen in overleg met Teddy Vrijmoet, de directeur van De Lindenberg.

2019: Op verzoek van de samensteller, Wim Huijser, lees ik op 21 maart in het PcN te Nijmegen de twee van mij opgenomen gedichten in de bloemlezing Langs brede rivieren: De brug en Een rivier.

2019: Op verzoek sta ik drie gedichten af voor Boek voor Jan, bestemd voor Jan Roelofs bij zijn afscheid van de Werkgroep Literaire Bakens. Dit bijzondere boekje wordt hem overhandigd op 20 april bij Dekker van de Vegt te Nijmegen.

2019: Op verzoek van Jasper Mikkers geef ik op 23 april te zijnen huize een workshop poëzie ten overstaan van enkele ingewijden.

2019: Op verzoek treed ik nog eens op omwille van de promotie van Langs brede rivieren. Nu in ,

2019: in opdracht van de organisatie treed ik op Hemelvaartsdag 30 mei tijdens De mei van Herman Gorter op in de tuin van Dat Bolwerk te Zutphen. Ik lees een fragment uit De mei.

2019: Op verzoek van de ledenraad van de Rabo-bank gids ik op 6 juni een aandachtig gezelschap langs de literaire bakens in de binnenstad van Nijmegen.

2019: Op verzoek van documentairemaakster Els Dinnissen word ik door haar in Boxtel (op Stapelen en in de Kampina) gefilmd op 14 juni. Later, op 27 augustus, filmt zij bij mij thuis.

2019: Op verzoek loop ik op 15 juni de nieuwe poëzieroute van het PcN en lees ik voor enkele groepen het zgn. verzetsgedicht aan de voet van de Stevenskerk.

2019: In verband met opdracht voor een gedicht, heb ik een interview met de heren Erik Tonn en Rob de Jong, verbonden aan Pluryn, op 24 respectievelijk 28 juni.

2019: Op verzoek schrijf ik een lied voor Het Benedenstadslied, getiteld Dat ik je ooit vergat, getoonzet door Hans Kalberg.  Het boek met liederen en verhalen over de Nijmeegse benedenstad wordt mij op 7 juli overhandigd. Op 14 september wordt het in de Commanderie voor het eerst ten gehore gebracht.

2019: Op verzoek van Liduine Janssen treed ik op 12 juli in Griendtsveen op voor een select gezelschap waartussen ik ook aanzit aan het diner. Door haar word ik ook geïnterviewd.

2019: In opdracht van Sjanneke Boerland treed ik in het kader van De 24 uur van Nijmegen op zaterdag 27 augustus op in de foyer van de Nijmeegse Schouwburg.

2019: Op verzoek van Teunis Bunt hield ik op 15 september in de Vluchtheuvelkerk te Zetten een voordracht onder de titel Hoor je de zee? Ook werd ik geïnterviewd en las ik gedichten.

2019: Op verzoek van de Marjolijn Rigtering trad ik op 22 september tijdens het 3-Oeverfestival 

op in haar huis in Millingen. Ik hield een voordracht van een half uur.

2019: Op verzoek van Pien Storm van Leeuwen zond ik een gedicht in (4 april) voor de bloemlezing Dichter op het zand, uitgave van Stichting Trajart, gepresenteerd in Udenhout op 20 oktober.

2019: Op verzoek van Cultura Persingen hield ik in het kerkje aldaar een voordracht op 27 oktober.

2019: Op uitnodiging was ik aanwezig bij de lezing van Hans van Liempt in het Mubo te Boxtel op 3 november. Onderwerp: WOII in Boxtel.

2019: In opdracht van Marian Draaisma (Pluryn) schreef ik een gedicht (Try-out) bij het afscheid van dhr Rob de Jong als voorzitter van de Raad van Bestuur van Pluryn. Het werd separaat aangeboden op 21 november en iets later gebloemleesd in Gelderland, poëzie van landschap en maatschappij, Stichting Achterland, Zeist 2019.

2019: Op verzoek van Amnesty International las ik tijdens Write for rights op 7 december in Bibliotheek De Mariënburg te Nijmegen drie gedichten uit de internationale bundel Door mij spreken verboden stemmen.

2019: Op verzoek van de familie hield ik op 20 december een voordracht tijdens het afscheid van wijlen Rob Terwindt in de Stevenskerk te Nijmegen

2020: In opdracht van de Werkgroep Literaire Bakens Nijmegen was ik betrokken bij de genese en onthulling van het baken Oude huizen aan de kade, gedicht van Augusta Peaux, dat op 31 januari aan de Lage Markt werd onthuld door Burgemeester Hubert Bruls.

2020: Op verzoek van Jos Engelaer werd ik tijdens een sessie te zijnen huize gefotografeerd op 10 januari. Op 14 februari zou zich dit herhalen.

2020: Op verzoek van het PcN las ik op 1 februari het zgn. Verzetsgedicht aan de voet van de Stevenstoren tijdens de nieuwe Poëziewandeling in het centrum van Nijmegen.

2020: Op verzoek van de sectie Nederlands van het Dominicuscollege bij monde van Peter Altena,

gaf ik op 4 maart aan twee eindexamenklassen tekst en uitleg van mijn gedicht Langenhuijzen & Van Wezel en las ik bovendien enkele andere gedichten met aanvullend commentaar, o.a. Vuilniszakken.

2020: Ik zend op verzoek van Brabant Cultureel een zgn. Coronavers in, getiteld Virtueel Omhelzen.

Te vinden onder: Emma Naaijkens (Infobrabantcultureel.nl)

2020: Later wordt dit vers op zijn verzoek, gewijzigd, opgenomen door Albert Hagenaars: www.alberthagenaars.nl vergezeld van een foto van Godelieve Krekelberg.

2020: Op verzoek van Noud Bles lever ik een bijdrage aan een speciaal aan hem gewijd nummer van Bühne, literair-cultureel tijdschrift in boekvorm van uitgeverij Aspekt te Amersfoort. Onder de titel Aforismen/Maximen rangschik ik uit het werk van Noud Bles opgediepte uitspraken.

2020: Op verzoek van zijn dochter Hanneke schrijf ik een gedicht voor haar vader Pieter Bocken t.g.v.

zijn 90ste verjaardag: Levendig negentig.

2020: In opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden schreef ik het zogenaamd Levensbericht van Willem Anton Marie de Moor, opgenomen in het Jaarboek 2018-2019,

verschenen in juni.

2020: Op verzoek van Dolly Verhoeven stem ik toe tot een interview met haar voor het boek Het Nijmegengevoel. Een naoorlogse stadsgeschiedenis, dat op 28 augustus gepresenteerd wordt in de Stevenskerk te Nijmegen.

2020: op verzoek van Qader Shafiq treed ik op tijdens het festival Di-vers op 19 september 2020 te Nijmegen.

2020: Op verzoek van de organisatie heb ik een dialoog met Wout Waanders op 20 september tijdens het 3-Oeverfestval.

2020: Op verzoek van Riet van Gils geef ik haar toestemming een portret van mij te schilderen.

2020: Op verzoek van Stedelijk Netwerk Nijmegen wordt op 24 september mijn gedicht ’Visueel omhelzen’ uitgereikt aan de leden. En met de jaarwisseling sta ik het gedicht ‘Sneeuw’ af als begeleidende tekst van het Kerstpakket. op 11 december.

2020: Voor een poëziebundel t.g.v. het 20 jaar bestaan van het PcN: De rug gestrekt tegen het vergeten, sta ik het gedicht ‘Geheimtaal’ af. Het boek verschijnt in de herfst.

2021: Ik houd op verzoek van de familie een voordracht als bijdrage aan een videofilmpje, bestemd voor Hans Kalberg wegens zijn 70ste verjaardag op 8 januari.

2021: Op verzoek van de familie houd ik een voordracht als bijdrage aan een videofilmpje, bestemd voor de afscheidsdienst voor Jan Schüller in het crematorium te Eindhoven op 9 januari.

2021: Op verzoek van het PoëziecentrumNederland schreef ik het gedicht Trompe l’oeil t.g.v.  de 75ste verjaardag van Marijke Hanegraaf dat opgenomen werd in het voor haar bestemde Liber Amicorum ‘Aangeraakt ‘ dat op 6 januari verscheen.

2021:Ik schreef op verzoek van Prof. Nico Nelissen over de Marie- Adolffontein een bijdrage voor ‘Mijn favoriete gebouw’, uitgegeven op 12 maart 202.

2021: Ik las op verzoek een aantal gedichten voor de Podcast Witte Truffel op 3 februari en 24 maart te Molenhoek.

2021: In opdracht van Stichting Uitgelicht leidde ik in Boxtel en Nijmegen op respectievelijk 28 augustus en 25 september een klein gehoor rond langs literaire teksten in de openbare ruimte aldaar.

2021: Op 11 september en 18 september las ik uit eigen werk tijdens respectievelijk de Dichtersavond te Millingen en het Festival Divers in de Ooijpolder te Nijmegen.

2021: Ik schreef op verzoek van het PcN een bijdrage voor het Liber Amicorum ‘Onverplicht’ dat op 23 oktober werd aangeboden aan Piet Bakker voor zijn 70ste verjaardag.

2021: Op verzoek schreef ik het gedicht ‘Naaktstrand’ t.g.v. het 40-jarig bestaan van KEG te Schijndel. Het werd opgenomen in ‘Daar waar de zee het land kust’ waarvan de presentatie plaats vond op 24 oktober.

2021: Op verzoek van de organisatie hield ik een kleine voordracht in de tijdelijke galerie in Wintersoord te Nijmegen bij de expositie van de Palestijnse kunstenaar Oussama Diab en een optreden van voormalige Nijmeegse stadsdichter Amal Karam.

2021: Op verzoek van het Literatuurmuseum te Den Haag schreef ik een korte tekst bij het portret van Robert Terwindt dat online te bezichtigen is op de desbetreffende site.

Victor Vroomkoning Tachtig, Zijn mooiste gedichten/ Intiem bestaan, over de poëzie van Victor Vroomkoning Gebroken WitVrije ValParenOmmezienDodemontStapelenHet formaat van waterlandBij verstekVerloren spraakIJsbeerbestaanLippendienstOud zeerEcho van een echoKlein MuseumDe laatste dingenDe einders tegemoetOorlogsgeweld in OoijpolderMijn overbuurvrouw is een meeuwLevensbericht Wam de MoorHet Nijmegengevoel Langs brede rivierenOranjesingel 42 Het BenedenstadsliedIk wou dat ik een vogel wasViering 80ste verjaardag op 6 oktober 2018Vluchtelingen in de stadVroom, frivool, VileinIlja Leonard PfeijfferOmtrent VincentGelderlandDe 100 mooiste wielergedichtenVan Hugo Claus tot Ramsey NasrAvenueDe eerste eeuw van BoonDe Nederlandse poëzie in pocketformaatBoem Paukeslag!Tijd is niks, Plaats bestaatOlifant in BoaDe bruiloft van KanaSchijndel belicht en gedichtPoëzie & beeldenStadsdichters bijeenLuister - Rijk - KijkenArnhem-NijmegenAgenda 2007TransfiguratieVers verpaktVerstild Nijmegen, Agenda 2006Waar ik naar verlang vandaagHet liefste wat ik heb25 jaar Nederlandstalige poëzie 1980-2005Agenda 2005Nooit te vangen met haar eigen penNavel van ’t landSpiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst1944 - Brabants Centrum - 2004Alles voor de liefde10 Jaar NijmegenprentDe geur van ieder seizoenHet is vandaag de datumDe mooiste sonnetten van Nederland en VlaanderenHoe wordt je halfopen mond gedichtRoute 65Het mooiste gedichtBr.O.Nr.Geen dag zonder liefdeInversZie de stille minuut van de roosGroesbeekOmmetje DukenburgEen proces in de hersenenKeer dan het getij en schrijf!Circuit des SouvenirsSchrijversportrettenDodemontStapelenHet formaat van waterlandBij verstekIJsbeerbestaanTurning TidesEen zucht als vluchtig eerbetoon